Des de sempre, com a penedesencs, hem sabut valorar,cuidar i sentir en primera persona tot allò que la vinicultura i lacultura del vi significa per a casa nostra, per això oferim els nostresserveis de verema als clients que necessiten un servei integral detransport agrícola durant les setmanes més importants de l’any.

RAPIDESA I
TRAÇABILITAT

Control absolut del raïm
mitjançant geolocalització

UN PRINCIPAL OBJECTIU

Preservar intacta la qualitat
del raïm i el most

QUALSEVOL DISTÀNCIA

No importa la distància,
sinó l’eficiència amb què
la recorrem

TRANSPORT INTEGRAL

De la vinya fins al celler amb
contenidors de verema, tauliner i camions frigorífics

LA LOGÍSTICA, CLAU EN LA VEREMA

GESTIÓ DE LA BRISA I
LES TERRES

Transport dels residus
del raïm, de la premsa a la destileria

A TOT ARREU

Servei a qualsevol
Denominació d’Origen
catalana i nacional

COORDINACIÓ

Indispensable en tot el procés

DISPONIBILITAT I
FLEXIBILITAT ABSOLUTA

Doble torn de dia i de nit
durant tota la verema