Amb l’objectiu d’oferir el millor servei als nostres clients iadaptar-nos a les seves necessitats, a Transports i Deixalles A.Plazascontribuiïm amb la nostra activitat a un millor aprofitament delsrecursos i una major conservació del medi ambient. Les diferents normatives obliguen les empreses a classificar enorigen els seus residus, per això disposem de la homologació i lainfraestructura necessària per posar a l'abast dels nostres clientsles fórmules més adequades per resoldre les seves necessitats,encarregant-nos del servei integral per a la gestió correcta de totsels residus de la teva empresa. Perquè els residus inevitables sóncosa dels nostres clients, gestionar-los és cosa nostra.

TRANSPORT DE RESIDUS

Recollida i servei homologat
del transport de qualsevol
tipus de residus

GESTIÓ DELS RESIDUS

Classificació, tractament,
manipulació i compactació
de tot tipus de ferralla
i productes residuals

COMPROMÍS
MEDIAMBIENTAL

Reciclem per respectar
el nostre entorn