L’ORIGEN

EL TRAJECTE

EL DESTÍ

L’ORIGEN

Amb esperit emprenedor i visionari, Angel Plazas Riera comença la seva tasca homologada en el sector dels residus i els transports fa més de cinquanta anys. Durant totes aquestes dècades, Deixalles i Transports Plazas ha anat creixent fins a anar convertint-se en l’empresa global i multiserveis líder que coneixem avui, especialista en la gestió de residus, la de transport de gran consum, la d’emmagatzematge logístic i, des de ja fa anys, també en l’activitat de la verema.

EL TRAJECTE

Mai no hem perdut la nostra essència d’empresa familiar, per això ens seguim caracteritzant pels mateixos valors amb els quals hem fidelitzat als nostres clients durant tantes dècades: la recerca de la proximitat, la flexibilitat, la personalització dels serveis als nostres clients i la certesa de no tenir mai un “no” com a resposta.

EL DESTÍ

Amb l’objectiu de mantenir-nos a l’avantguarda de la innovació constant, entenem la nostra organització com un equip humà amb llarga trajectòria i experiència que treballa per un objectiu comú: satisfer als nostres clients mitjançant l’eficiència pulcra, la serietat i el rigor.