AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (d’ara endavant LSSICE), DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A. manifesta que el domini https://aplazas.com/ és propietat de DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A , amb CIF A-58086398, i domicili a Polígon Can Bas, C/ A, Parcel·la 10, CP 08739, de Lavern (Barcelona).

Que DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 6914, Foli 79, Fulla número B40316.

DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts en la llei, DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A. estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada empresa, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals, que faciliten en el formulari de contacte de la web estan incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de la mercantil DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A, CIF: A-58086398. La finalitat d’aquest fitxer és la comunicació, informació i gestió sobre productes i serveis. Inclou contactes web i xarxes socials.

Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a: Polígon Can Bas, C/ A, Parcel·la 10, CP 08739, de Lavern (Barcelona); o bé, enviar un correu electrònic a plazas@aplazas.com.

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si així ho considera.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A,, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A., l’ús que L’USUARI pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A.

DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A., no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. DEIXALLES I TRANSPORTS A. PLAZAS, S.A, posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website a la seva terminal, no podrà disseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.