Amb una superfície de 6.000m2 ampliable a les necessitatsdels nostres clients, el nostre magatzem fiscal és el centred’operacions des d’on emmagatzamem, exportem i importemmitjançant transport terrestre, aeri i marítim a més dequinze països fins la data d’avui.

RÈGIM SUSPENSIU
DE DRETS ARANTZELARIS

Gestió de la documentació
i control absolut de la teva
liquiditat

PICKING

100 expedicions
diàries aprox

PLAÇ DE PERMANÈNCIA
ILIMITAT

El temps que calgui,
sempre en bones mans

SERVEI DE VIGILÀNCIA
PERMANENT

La seguretat, també la més
important de les nostres
prioritats

CLASSIFICACIÓ I
PALETITTZACIÓ D’ESTOCS

Més de 2.000.000
litres anuals

COL·LOCACIÓ
DEL PRECINTE FISCAL

Capacitat per a precintar
4.500 ampolles diàries